GARANTIEVOORWAARDEN D-LIGHTZ BVBA

D-LIGHTZ biedt haar klanten een garantie aan volgens de duur vermeld op de technische fiche van het product dat u wordt meegeleverd met het armatuur / de lamp. Dit in volle overtuiging van de kwaliteit van de geleverde armaturen / lampen. Door aanvaarding van onze algemene factuurvoorwaarden gaat de klant integraal akkoord met deze garantievoorwaarden.

D-LIGHTZ stelt zich garant voor de werking van de verlichtingsarmaturen / lampen. De garantie dekt de vervanging door een nieuwe lamp.

Kosten voor plaatsing/verzending worden niet gedekt door de leverancier. Daarnaast zijn alle indirecte kosten die voortvloeien uit het niet functioneren van een lamp/armatuur niet terug te vorderen van D-LIGHTZ.

Om deze procedure in gang te zetten dient u dit te melden via de website, waar u alle informatie kan verzenden aan onze backoffice die u zo spoedig mogelijk zullen helpen.

http://d-lightz.be/index.php/garantie

Voorwaarden voor garantie :

- De lamp brandt niet meer of heeft een degradatie van de lichthoeveelheid die groter is dan de vermelding op de technische fiche van het product.

- De melding valt binnen de garantieperiode volgens de technische fiche van het product.

- De lampen werken in normale omstandigheden of in een armatuur in goede staat en zijn op een correcte wijze geïnstalleerd.

- De lampen zijn niet gevallen/beschadigd door een externe oorzaak. (kortsluiting in installatie, overstroom, overspanning, …)

Bij ontvankelijkheid van de garantie :

Verzendingen kosten 15€, plaatsing worden gefactureerd aan 45€/uur met inbegrip van 1uur reistijd, exclusief eventuele hoogtewerker.

Verzendingskosten dienen steeds te zijn voldaan vooraleer de goederen verzonden worden.

Indien de geleverde lampen niet meer voorradig zijn/worden geproduceerd door D-LIGHTZ heeft de klant recht op een soortgelijk product of een waardebon met dezelfde aankoopwaarde voor het volledige gamma van D-LIGHTZ. Een terugbetaling is uitgesloten.

U dient alle kapotte lampen steeds te bewaren gedurende de volledige garantieperiode. D-LIGHTZ behoudt zich het recht voor om tijdens de openingsuren van de klant deze kapotte lampen op te halen of te controleren.

Bij een onontvankelijke garantie :

D-LIGHTZ zal u dit melden per mail met een duidelijke reden van weigering. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat is het aan de klant om het tegendeel te bewijzen. Alle kosten die hiermee verbonden gaan zijn ten laste van de klant.